Godziny pracy

W Starostwie Powiatowym w Gostyninie
obowiązują godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów
od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00 - 15.00