Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestycyjnego

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestycyjnego dla zadania pn.: "Termomodernizacja polegająca na dociepleniu budynku wraz z remontem, przebudową i zmianą kostrukccji dachu Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie przewidzianego do wykonania w 2013 r."

Pełna treść w załącznikach.

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Umowa wzór