Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej 5"

Pełna treść w załącznikach .

Zapytanie ofertowe
Oferta
Wzór umowy