oblodzenie dróg

Oblodzenie dróg i chodników.

IMGW-PIB OSTRZEGA mazowieckie, oblodzenie dróg i chodników w dzień 27.01 , spadek temperatury do -4°C nad ranem, ślisko.

We wschodniej połowie województwa stopniowo od zachodu nastąpi spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna powietrza wyniesie od -4°C do -1°C, przy gruncie do -5°C. Na pozostałym obszarze występują i będą występować opady śniegu, a temperatura powietrza cały czas będzie się utrzymywać poniżej 0°C.