• a.jpg
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ STRONĘ
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

AKTUALNA STRONA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM:

http://gostynin.powiat.pl

 

IV Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 595 z póź.zm.) IV Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego, odbędzie się 29 grudnia 2014r. (poniedziałek) o godz.13 00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego ul.R.Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:

 •  1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 •  2.Przyjęcie porządku obrad.
 •  3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego i prac Zarządu Powiatu.
 • 4. Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
 • 5. Podjęcie uchwały w sprawie  : określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2015r.
 • 6.Podjęcie uchwały w sprawie : zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LI/259/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 17 października 2014  w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLVI/230/2014r Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 marca 2014 w sprawie określenia zadań finansowych ze środków Państwowego Funduszu   Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014roku.
 • 7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014.
 • 8.Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na 2014-2024.
 • 9.Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na 2015-2024.
 • -przedstawienie projektu  wraz z uzasadnieniem
 • -przedstawienie opinii Komisji stałych
 • -odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
 • -dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały .
 • 10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gostynińskiego na rok 2015
 • -przedstawienie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem
 • -przedstawienie opinii Komisji stałych
 • -odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
 • -dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 • 11.Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gostynińskiego na 2015 r.
 • 12.Podjęcie uchwały w sprawie : przyjęcie planu pracy – kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego na rok 2015.
 • 13.Podjęcie uchwały ;zmiany uchwały Nr III/10/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 11 grudnia 2014.w sprawie wyboru składu osobowego Komisji stałych Rady Powiatu Gostynińskiego.
 • 14.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w uchwale Nr III/10/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 11 grudnia 2014r w sprawie wyboru składu osobowego komisji Stałych Rady Powiatu Gostynińskiego.
 • 15.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych
 • 16.Przyjęcie  protokołu  z  III Sesji Rady Powiatu V kadencji.
 • 17.Sprawy różne
 • 18.Zakończenie obrad                                                                           

 

Odwiedzający

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.