Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej

 

Prezydent RP Bronisław Komorowski zatwierdził w dniu 5 listopada 2014 roku nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, która jest głównym dokumentem dotyczącym bezpieczeństwa narodowego. Definiuje ona nasze interesy i działania w dynamicznie zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa, a także odwołuje się do relacji w ramach organizacji międzynarodowych, takich jak Unia Europejska, czy Pakt Północnoatlantycki. Jest to także pierwszy dokument szeroko integrujący sprawy bezpieczeństwa, odnoszące się zarówno do zagrożeń polityczno-militarnych, jak i społeczno-ekonomicznych. Strategia ma za zadanie zbudowanie fundamentu wspólnych, ogólnonarodowych wysiłków na rzecz stałego wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego oraz szerzenie w społeczeństwie świadomości dotyczącej znaczenia bezpieczeństwa dla stabilnego rozwoju Rzeczypospolitej.
Link do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP:

http://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf