III Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego,

III Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego, odbędzie się 11 grudnia 2014r. czwartek) o godz. 14 00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu  Gostynińskiego     ul. R. Dmowskiego 13.   

Proponowany porządek posiedzenia:

  1.  Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2.  Przyjęcie porządku obrad.
  3.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu   osobowego Komisji stałych  Rady Powiatu   Gostynińskiego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Gostynińskiego.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014.
  6. Przyjęcie  protokołu  z  II Sesji Rady Powiatu V kadencji.
  7. Sprawy różne
    8.Zakończenie obrad.