Nowe władze powiatu

DSC_0100

Podczas drugiej sesji Rady Powiatu Gostynińskiego w dniu  3 grudnia 2014r. na wiceprzewodniczącego rady wybrano Zdzisława Tarkę. Wybrany został także nowy Zarząd Powiatu Gostynińskiego. Starostą został Tomasz Matuszewski, wicestarostą Jan Krzewicki,

członkami zarządu: Jan Baranowski, Arkadiusz Boruszewski i Maria Wróblewska.
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Teresa Kiereś, a jej członkami:
Dariusz Wachowicz i Anna Wypych.
Dokonano także wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Gostynińskiego.Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów została Anna Wypych, Komisji Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej Dariusz Wachowicz, zaś Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa przewodniczyć będzie Kazimierz Majchrzak.