Remont siedziby delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku

Z powodu generalnego remontu obecnej siedziby przy ul. Kolegialnej 15, delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW) w Płocku zostanie tymczasowo przeniesiona do budynku przy ul. 3 Maja 16.

Więcej informacji na stronie:
http://www.mazowieckie.pl/portal/pl/3/12965/Remont_siedziby_delegatury_urzedu_w_Plocku.html