Stowarzyszenie "Bezpieczna droga"

Na prośbę likwidatorów stowarzyszenia "Bezpieczna droga" publikujemy w załączniku ogłoszenie o postawieniu w stan likwidacji.

Pobierz pełną treść ogłoszenia